U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Logopediepraktijk Van der Kooij  

Voor het maken van een eerste afspraak:

06 - 509 48 170

Van Asch van Wijckskade 28

3512 VS Utrecht  (Binnenstad)

 

Lid van de NVLF

Ingeschreven bij het CRKBO

Ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici    

     

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Logopediepraktijk Van der Kooij is Direct Toegankelijk (DTL). Dit betekent dat u als patiënt zonder verwijzing van een arts, tandarts of specialist naar de praktijk kunt komen.
LET OP: CZ (ook Nationale Nederlanden en OHRA, onderdeel van CZ) geeft geen toestemming voor het afnemen van DTL bij patiënten onder de 18 jaar. Dat betekent dat verzekerden onder de 18 jaar bij deze zorgverzekeraars altijd een verwijzing nodig hebben. 

 
Omdat bij directe toegankelijkheid de cliënt niet eerst gezien is door een arts, is zorgvuldigheid geboden. Er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de logopedist vallen. In dat geval moet de cliënt geadviseerd worden eerst contact op te nemen met zijn/haar huisarts. Er zal daarom bij de eerste
afspraak een vragenlijst (screening)doorgenomen worden om er zeker van te zijn dat u niet eerst door de huisarts gezien moet worden voordat de logopedist tot behandeling overgaat. 
 
Tarieven/vergoeding:
De 1e behandeling zal starten met een anamnese/onderzoek (maximaal 60 minuten) met daarbij een behandeling (maximaal 30 minuten). De tarieven verschillen per zorgverzekeraar en variëren van ongeveer €30 tot €60 voor een anamnese/onderzoek en ongeveer €30 voor een behandeling.
Voor exacte bedragen raad ik u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 
Logopediepraktijk Van der Kooij heeft een contract met alle zorgverzekeraars. 

Afmelden afspraak:
Afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Indien binnen 24 uur afgezegd wordt, ontvangt u een verzuimnota. Deze nota bedraagt het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

BSN:
Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw Burger Servicenummer (BSN) te noteren in uw dossier. Wij vragen u daarom om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Klik hier of hier voor meer informatie.

Online logopedie:
Tegenwoordig vinden steeds meer (para-)medische behandelingen plaats via internet. Het is bij sommige zorgverzekeraars vaak ook mogelijk om een logopedische behandeling te volgen via video (online logopedie). Niet elke zorgverzekeraar vergoedt dit, dus neemt u vooraf even contact op met de praktijk voor de voorwaarden. 

Beroepscode & Patiëntenklachtrecht
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Deze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw logopedist?
Klik hier voor een klachtenfolder

Folder college van toezicht. U heeft een klacht ingediend, wat nu?
Klik hier voor meer informatie

Overige documenten:

Behandelovereenkomst

Beroepscode en beroepsprofiel

Samenvatting Wet Cliëntenrechten zorg

Brochure patiëntveiligheid

Logopedie en patiëntveiligheid

Een kwaliteitsjaarverslag van voorgaande jaren is op te vragen bij de praktijkhouder 

Wettelijke eisen van de beroepsuitoefening
Klik hier voor meer informatie

Continuïteit van de behandeling
Als praktijk willen we een goede continuïteit van de behandeling. Echter kan het voorkomen dat een behandeling niet doorgaat als gevolg van ziekte of andere oorzaken. In overleg met u zullen we dan proberen de behandeling op een andere dag en tijdstip te plannen. Indien mogelijk wordt er gekeken of een vervanger de behandelingen op die dag kan overnemen. Mocht dit alles niet lukken dan zullen we ernaar streven om oefeningen/tips/adviezen mee te geven zodat u kunt blijven oefenen tot de eerstvolgende afspraak. 

Privacy Policy
Meer informatie

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?